FemEscala

Administrem  comunitats  veïnals  i  lloguers

CATalà | CAStellano
FemEscala

Administració de comunitats veïnals

Gestió de comptes (rebuts, pagaments, pressupostos, liquidacions).

Realització i seguiment de reunions ordinàries i extraordinàries (convocatòries, actes).

Tramitacions i seguiment dels sinistres.

Administració de lloguers

Gestió de comptes (cobraments, pagaments, liquidacions dels propietaris).

Redacció de contractes, avals, venciment de contractes i aplicació de l'IPC.

Atenció a avaries, reparacions i sinistres.

Gestió de proveïdors

Sol·licitud de pressupostos i contractació.

Seguiment i millora dels serveis contractats.

Atenció de les incidències.

Assessorament legal

Assessorament general en relació a lloguers i propietat horitzontal.

Realització i seguiment d'altres models: masoveria urbana, dret de superfície.

Representació lletrada per expedients relacionats amb les finques gestionades.

Acompanyament dels usuaris

Assessorament en la pressa de decisions.

Mediació en aspectes comunitaris i relacionals dels usuaris.

Generació d'espais i projectes que fomentin la cohesió.

FemEscala